feeder.ro BTLT: Paint-a-monument / Atelier pentru copii / Serebe (desen) + Octav (serigrafie)

Paint-a-monument / Atelier pentru copii / Serebe (desen) + Octav (serigrafie) @ MNAC

BTLT:  Paint-a-monument / Atelier pentru copii / Serebe (desen) + Octav (serigrafie)

În zilele de 12 și 13 Octombrie de la ora 18:00 Save or Cancel a organizat un alt fel de workshop, la MNAC. Au fost invitați copii între 8 și 15 ani să ia parte, gratuit, la un atelier de desen și serigrafie, menit să stârnească interesul pentru patrimoniu și participarea la viața orașului. Motto-ul evenimentului a fost „Explorăm arta ca mijloc de regenerare urbană”. Paint-a-monument a constat în atelierul de desen pentru copii cu Serebe și serigrafie cu Octav Avramescu.

Mai multe imagini în articolul BTLT de pe feeder.ro

Participanții la atelierul de desen și serigrafie Paint-a-monument au primit câte un exemplar KOLOR, prima carte de colorat pentru copii realizată de Serebe, noul booklet Capitol, dar și câte un tricou și o sacoșă, imprimate de Atelierul de serigrafie de pe lângă Asociaţia Jumătatea Plină, care a transferat grafica realizată de Acme Industries pe o serie limitată de obiecte care susțin campania de conștientizare și sensibilizare față de patrimoniul abandonat, cu focus pe Cinema / Teatrul de vară Capitol.

Îndrumați de Serebe cei mici s-au simțit în largul lor, au desenat și bricolat idei pentru campania Cinema / Teatrul de vară Capitol. Dintre ideile propuse, pare că marcarea abandonului cu o serie de fantomițe ar fi destul de evidentă, iar dacă ne gândim la o transformare a spațiului, de ce nu l-am putea face un leu sau dragon? Niște idei minunate, la care nu ne-am gândit până acum.

Octav Avramescu i-a introdus pe tinerii participanți în lumea tipografiei manuale și le-a arătat cum se realizează și multiplică un afiș cu ajutorul serigrafiei.

 

Paint-a-monument atelier Capitol Puzzle

În cea de-a doua zi a atelierului, copiii au personalizat împreună cu Serebe câte o piesă din puzzle-ul din lemn de plop, decupat și gravat laser apoi serigrafiat de Octav.

BTLT: Paint-a-monument / Atelier pentru copii / Serebe (desen) + Octav (serigrafie)

„Am avut parte de doua zile faine alaturi de o gasca mega simpatica de pustani si pustoaice. Cu si despre Teatrul de vara Capitol.” – Serebe

Paint-a-monument atelier Capitol fanzin

Apoi au transferat desenele realizate pe sticlă, parcurgând procesul de expunere a imaginii și developare a emulsiei pe o sită format A2, au întins vopseaua cu racleta și au realizat primul lor fanzin.

Atelierul a decurs minunat, copiii participanți petrecând două seri creative alături de Serebe, Octav și Save or Cancel.

Lucrările au fost expuse Vineri, 20 Octombrie, în cadrul conferinței Capitol Talks 2 / Expoziție / lansare booklet Capitol la Hub A, Casa OAR București.

 

 

Află mai multe despre ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL și campania de sensibilizare, vizitând noul site http://capitol.rehab

Acest proiect cultural este co-finanțat în cadrul Programului cultural București Oraș participativ de către Primăria Municipiului București prin Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti ARCUB.

Această campanie este organizată de Save or Cancel, prin feeder.ro, și face parte din programul cultural multianual “hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL”, co-finanțat de AFCN. Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

 

 

Organizator: Save or Cancel

Parteneri: PMB, ArCubAFCN, CNDBTeatrul MicCinema Marconi, RADEFCarol 53, Monumente Uitate / Asociația ARCHÉ

Parteneri media: ZeppelinIQadsSmark, Iqool, Assamblage, Citatepedia, wordstylist.ro, feeder.ro, anyplace.roArt7Arte și meserii, Plaja de Carte, Someș Delivery, Dizainăr

Design: Acme Industries
Foto: VJ VLC, Serebe, Cristina Popa, Andrei Racovițan
Text: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic), VJ VLC

Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.
cinema/ teatru de vara CAPITOL

parteneri capitol 2017-2018

feeder.ro BTLT: Paint-a-monument / workshop for children / Serebe (drawing) + Octav (screen-printing)

On the 12th and 13th of October at 18:00, Save or Cancel organized a different kind of workshop at MNAC. Children from 8 to 15 years of age were invited to take part in a drawing and screen-printing workshop, free of charge, designed to stimulate interest in heritage and participation in the city’s life. The motto of the event was „We explore art as a means of urban regeneration.” Paint-a-monument consisted of a drawing workshop for children with Serebe and screen printing with Octav Avramescu.

More Images in the BTLT article on feeder.ro

The Paint-a-monument workshop participants received a copy of KOLOR, the first children’s coloring book created by Serebe, the new booklet Capitol, and also a t-shirt and canvas bag, printed by Atelierul de serigrafie de pe lângă Asociaţia Jumătatea Plină, who transfered the graphics made by Acme Industries on a limited run of objects, in support of the heritage awareness campaign, with a focus of CAPITOL.

Guided by Serebe the children felt at home, and they sketched and assembled ideas for the Capitol campain. From their views, we find that marking the abandon with a series of ghostly figures is pretty glaring, and if we think of a transformation of the space, why wouldn’t we change it into a lion or a dragon? Some wonderful ideas, which didn’t occur to us so far.

Octav Avramescu introduced the young participants to the world of manual printing and showed them how to create and multiply a poster, with the help of screen-printing.

Paint-a-monument atelier Capitol Puzzle

On the second day of the workshop, the children customized together with Serebe a piece of the poplar wood puzzle, laser-cut and engraved, then screen-printed by Octav.

BTLT: Paint-a-monument / Atelier pentru copii / Serebe (desen) + Octav (serigrafie)

„I had two nice days with a super fun gang of kids. With and about the Capitol Summer Theatre.” – Serebe

Paint-a-monument atelier Capitol fanzin

They then transferred the drawings done on the glass, going through the process of exposing the image and developing the emulsion on an A2 screen, stretching the paint with the squeegee and making their first fanzine.

The workshop was wonderful, with the children taking part in two creative evenings with Serebe, Octav and Save or Cancel.

Their works were on display Friday, 20 October, during the Capitol Talks 2 / Exhibition / booklet Capitol launch at Hub A, Casa OAR Bucharest.

Find out more about the CAPITOL Cinema / Summer Theatre heritage ensemble and awareness campaign. Visit the new website: http://capitol.rehab

The workshop is organized as part of the cultural project co-financed under the Bucharest Cultural Program Participatory City by the Bucharest City Hall through the ARCUB Cultural Center of Bucharest.

This project is organized by Save or Cancel, via feeder.ro and is part of the multi-annual cultural programme „hub cultural Cinema / Summer Theatre CAPITOL”, co-funded by AFCN. The program does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the program or the way the program results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

Organizer: Save or Cancel

Partners: PMB, ArCubAFCN, CNDBTeatrul MicCinema Marconi, RADEFCarol 53, Monumente Uitate / Asociația ARCHÉ

Media partners: ZeppelinIQadsSmark, Iqool, Assamblage, Citatepedia, wordstylist.ro, feeder.ro, anyplace.roArt7Arte și meserii, Plaja de Carte, Someș Delivery, Dizainăr

Design: Acme Industries
Photo: VJ VLC, Serebe, Cristina Popa, Andrei Racovițan
Text: Cristina Popa (random) și Andrei Racovițan (ubic), VJ VLC

About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of the arts and culture, promoting and facilitating their role in contemporary society.
The self-initiated multidisciplinary programs of Save or Cancel aim to identify sustainable and adaptable opportunities for (re) valorisation of the existence through architectural, cultural and editorial projects.
cinema/ teatru de vara CAPITOL

parteneri capitol 2017-2018

CONTACTEAZĂ-NE

Ne bucurăm că ești interesat/ă de programul cultural CAPITOL. Scrie-ne un e-mail și îți vom răspunde în câteva zile

Se trimit datele

https://capitol.rehab 2008-2020 © Save or Cancel | Un produs Mestesugar Digital

Acest website face parte din programul cultural multianual “hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL”, co-finanțat de AFCNProgramul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

Acest proiect cultural este co-finanțat în cadrul Programului cultural București Oraș participativ de către Primăria Municipiului București prin Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti ARCUB.

  logo capitol

Log in with your credentials

Ați uitat datele dvs.?

%d blogeri au apreciat: