Participare Save or Cancel x feeder.ro x Lente la Noaptea Albă a Galeriilor 2017

2017 August Pisica Patrata Manifest & Panou CAPITOL

Participare Save or Cancel x feeder.ro x Lente la Noaptea Albă a Galeriilor 2017

6 Octombrie 2017

 

Save or Cancel, prin intermediul feeder.ro, Cinema / Teatrul de vară și Lente participă la NAG – Noaptea Albă a Galeriilor 2017. Dacă plimbarea vă aduce pe Constantin Mille 13, vizitați Teatrul de Vară CAPITOL pentru a vedea cea mai recentă instalație Pisica Pătrată pentru spațiul public și pentru a experimenta instalația artistică AR creată Augmented Space Agency, Capitol Continuum. La Lente, pe Dionisie Lupu 78 și vedeți lucrările de la KITRA, Pisica Pătrată, Aitch, Saddo, Pren, Irlo, Cutărică, Ada Mușat, Praf de Cretă, Livia & Reg create în seria „Pictăm Pereți” și noul semnal urban constând dintr-un perete ilustrat și serigrafiat de Sorina Vazelina cu Primitiv Print și un totem de Pisica Pătrată. Viitorul Centru Național al Dansului București, Sala Omnia, este invadat de personajele desenate de Skinny Bunny.

 

Pisica Pătrată – Semnal urban @ Teatrul de vară CAPITOL

Alexandru Ciubotariu aka Pisica Pătrată este unul dintre cei mai apreciați ilustratori și muraliști din Romania, dar și fondatorul Muzeului Benzii Desenate. Lucrează constant, desenează pisici pătrate și acceptă tot felul de provocări. Lucrările sale street-art semnalează locuri uitate și inspiră dialog.

Pisica Pătrată ajută Teatrul de vară Capitol să participe la viața orașului. La invitația Save or Cancel, el a ilustrat “spiritul locului” în 2009 și 2016, pisica verde care interacționează cu trecătorii de pe Constantin Mille.

Anul acesta, noua intervenție artistică Pisica Pătrată pe fațada teatrului re-utilizează sistemul existent de afișaj pentru reclame și cele două vitrine, care au înlocuit statuile originale, anticipând momentul când animalele urbane se vor amuza în grădina teatrului de vară. Noul semnal urban de pe str. Constantin Mille nr. 13 se distinge în frontul continuu, atrăgând privirea către clădire, lucrarea din 2016 și textul manifest, parte din intervenție.

Strada: Constantin Mille 13
Program: non stop
event

 

Capitol Continuum – Intervenție artistică digitală AR / Augmented Space Agency @ Teatrul de vară CAPITOL

Capitol Continuum – Intervenție artistică digitală @ Teatrul de vară CAPITOL

Recent a avut loc inaugurarea celui de-al doilea semnal urban din cadrul campaniei Cinema / Teatrul de vară CAPITOL, instalația artistică câștigătoare a apelului deschis New open calls for CAPITOL. Capitol Continuum este o intervenție artistică digitală site-specific augmented reality pe fațada Teatrului de Vară Capitol, creată de Augmented Space Agency. Proiectul evidențiază existența trans-mediatică, în spațiul fizic și în spațiul virtual, a monumentului arhitectural. Procesul creativ a presupus digitalizarea Teatrului de Vară Capitol cu ajutorul unor tehnici de scanare 3D. Astfel, instalând aplicația Capitol Continuum, veți putea vedea dincolo de fațada Teatrului de vară Capitol (download from google play).

Strada: Constantin Mille 13
Program: non stop
event

 

Pictăm Pereți la Lente x feeder.ro

Lente deschide sufrageria urbană din Dionisie Lupu 78, fostă ambasadă, traseului curios al celor ce se vor alătura unei noi ediții a Nopții Albe a Galeriilor.

Credem că identitatea unui loc este dată de urmele lăsate de oamenii care trec pe acolo. Personalitatea unui loc nu este întreagă fără amprenta subiectivă a celor care îndrăznesc să îi treacă pragul, lăsând o parte din ei acolo. Ecourile gândurilor, emoțiilor ne obligă să nu fim indiferenți la spațiul în care ne mișcăm. Cum altfel să îți mobilezi locul în care trăiești dacă nu cu oameni faini, culoare, formă, sunet.

Ne-am bucurat să ne putem face din casă, acasă, alături de Kitră, IrloPisica PătratăLivia & Reg, Saddo & Pren, Cutărică, Aitch, Ada Mușat, Praf de cretă.

Strada: Dionisie Lupu 78
Program: 12:00 – 02:00
fb event

 

 

Un-hidden Bucharest: Pisica Pătrată, Sorina și Primitiv Print instalație la Lente Lupu

Ilustrațiile realizate de Sorina Vazelina și serigrafia Primitiv Print extind universul Lente, alăturându-se obiectului misterios Pisica Patrata, produs cu atenție de Câtpece. Intervențiile distincte ale celor doi artiști generează, prin dialogul cu trecătorii și mediul construit, un nou scenariu pentru spațiul public.

”Nu știu de ce, dar mâzgălesc de când mă știu, pe cărți, pe bănci, pentru prieteni, pentru cursuri, pentru clienți, pentru că nu găsesc vreun alt refugiu.” – feeder insider w/ Sorina Vazelina

Strada: Dionisie Lupu 78
Program: 12:00 – 02:00
fb event

 

 

Un-hidden Bucharest: Skinny Bunny instalație la Sala Omnia

Mary Stroe scenograf, ilustrator și designer aka Skinny Bunny, câștigătoarea OPEN CALL Un-hidden Bucharest, a propus decorarea fațadei cu desene și bannere care conțin mișcări de dans și imagini inspirate din trecutul Sălii Omnia, dar și picturi pe geamurile clădirii.

Inspirată de trecutul enigmatic al clădirii și viitorul în mișcare, Skinny Bunny a vizitat periodic spațiul, timp de o lună, în care a documentat fotografic tot procesul de realizare a instalației cât și lucrurile interesante care apar în acest univers.  👩🏻‍🎨

Deși nu face parte din traseul oficial NAG, când sunteți prin zonă chiar vă recomandăm să faceți un detour.

Strada: Popișteanu 1
Program: non-stop
fb event

 

Save or Cancel x feeder.ro x Lente participation at the White Night of the Galleries 2017 
October 2017

Save or Cancel, through feeder.ro, CAPITOL Cinema / Summer Theatre, and Lente participate at NAG – White Night of Galleries 2017. If the walk brings you to Constantin Mille 13, visit the Summer Theatre CAPITOL to see the most recent installation for public space by Pisica Pătrată and to experience AR artistic installation created by Augmented Space Agency, Capitol Continuum.
At Lente, on Dionisie Lupu 78, you can see works from KITRA, Pisica Pătrată, Aitch, Saddo, Pren, Irlo, Cuărică, Ada Muşat, Praf de Cretă, Livia & Reg, created in the Pictăm Pereți [Painting Walls] series and the new urban signal consisting of a wall painted and screen-printed by Sorina Vazelina with Primitiv Print and a Pisica Pătrată totem. The future CNDB – National Dance Center of Bucharest, Omnia Hall, is invaded by the characters drawn by Skinny Bunny.

Pisica Pătrată – Urban Signal @ CAPITOL Summer Theatre

Alexandru Ciubotariu aka Pisica Pătrată is one of the most appreciated illustrators and muralists in Romania, and also the founder of the Comic Books Museum. Always set to work, he draws square cats and does not keep back from challenges. His street artworks signal forgotten places and inspire dialogue, such as Cinema Marconi or Capitol Summer Theatre interventions.

Pisica Pătrată helps the Capitol Summer Theatre to participate in the city’s life. Invited by Save or Cancel, he illustrated the “spirit of the place” in 2009 and 2016, the green cat interacting with passersby on Constantine Mille.

The new Pisica Pătrată artistic intervention on the facade of the theatre re-uses the existing display system for commercials and the two windows, which replaced the original statues. “Exit through Sărindar“, anticipating the moment when the urban animals will be amused in the garden of the summer theatre.

 

Address: Constantin Mille 13
Open: non-stop
event

 

Capitol Continuum – Intervenție artistică digitală AR / Augmented Space Agency @ Teatrul de vară CAPITOL

Capitol Continuum – AR artistic installation @ CAPITOL Summer Theatre

The artistic installation which is the winner of the new open calls for CAPITOL, section 1, Capitol Continuum, is a site-specific augmented reality digital artistic intervention on the façade of the CAPITOL Summer Theatre, created by Augmented Space Agency. The project highlights the trans-mediatic existence, in the physical and virtual space, of the architectural monument. The creative process involved digitizing the Capitol Summer Theatre using 3D scanning techniques. (download app from google play).

Address: Constantin Mille 13
Open: non-stop
event

 

Painting Walls at Lente x feeder.ro

Lente is not your usual coffee shop. So we decided to invite street artists to give shape, color and personalities to the rooms that are our home. We thank Kitră, Pisica Pătrată, Aitch, Saddo & Pren, Irlo, Cutărică, Ada Mușat, Sorina Vazelina, Praf de cretă, Livia & Reg for accepting our invitation.

Address: Dionisie Lupu 78
Open: 12:00 – 02:00
fb event

 

 

Un-hidden Bucharest: Pisica Pătrată, Sorina și Primitiv Print instalație la Lente Lupu

The illustrations made by Sorina Vazelina and Primitiv Print‘s screen-printing extend the Lente universe, joining the mysterious object by Pisica Patrată, carefully produced by Câtpece. The distinct interventions of the artists generate, through dialogue with the passersby and with the built environment, a new scenario for public space.

„I don’t know why, but I doodle since forever, on books, desks, for friends, for classes, for clients, because I can’t find another hiding place.” – feeder insider w/ Sorina Vazelina

Address: Dionisie Lupu 78
Open: 12:00 – 02:00
fb event

 

 

Un-hidden Bucharest: Skinny Bunny installation at Sala Omnia

Mary Stroe scenographer, illustrator, and designer aka Skinny Bunny, winner of OPEN CALL Un-hidden Bucharest, proposed the decoration of the facade with drawings and banners containing dance moves and pictures inspired by the past of the Omnia Hall, as well as paintings on the building’s windows.
Inspired by the enigmatic past of the building and the future on the move, Skinny Bunny periodically visited the space for a month in which she photographed the entire process of building the installation and the interesting things that appear in this universe. 👩🏻🎨
Although it’s not part of the NAG official route, when you’re in the area, we really recommend you take a detour.

Address: Popișteanu 1
Open: non-stop
fb event

 

CONTACTEAZĂ-NE

Ne bucurăm că ești interesat/ă de programul cultural CAPITOL. Scrie-ne un e-mail și îți vom răspunde în câteva zile

Se trimit datele

https://capitol.rehab 2008-2020 © Save or Cancel | Un produs Mestesugar Digital

Acest website face parte din programul cultural multianual “hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL”, co-finanțat de AFCNProgramul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

Acest proiect cultural este co-finanțat în cadrul Programului cultural București Oraș participativ de către Primăria Municipiului București prin Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti ARCUB.

  logo capitol

Log in with your credentials

Ați uitat datele dvs.?

%d blogeri au apreciat: